BAOTAYNINH.VN trên Google News

4 tháng đầu năm 2009: Kim ngạch xuất khẩu tăng, kim ngạch nhập khẩu giảm

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 12:11

Hạt điều xuất khẩu

4 tháng đầu năm 2009 kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh thực hiện 176 triệu USD, tăng 3,14% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tăng 10,6%, kinh tế Nhà nước tăng 8%, kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân giảm từ 12 đến 19,9%. Kinh tế có vốn ĐTNN có tỷ trọng xuất cao nhất, chủ yếu nhất chiếm 72,3%, kế đến kinh tế tư nhân 17,8%, kinh tế Nhà nước 9%, kinh tế cá thể 0,9%.

Các thành phần đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu gồm: Kinh tế có vốn ĐTNN 7,14%; kinh tế Nhà nước 0,7%; kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể không những không đóng góp tăng trưởng chung mà còn kéo giảm tăng trưởng chung xuống (tư nhân giảm 4,6%, cá thể giảm 0,1%).

Khối lượng một số mặt hàng chủ yếu xuất khẩu đều tăng cao so cùng kỳ: hạt điều nhân 15%; cao su 43%; bột củ mì 69%. Song do giá xuất khẩu những mặt hàng trên giảm, cho nên giá trị những mặt này phần lớn đều giảm: Cao su giảm 28,4%, hạt điều nhân giảm 6,6%, bột củ mì chỉ có tăng 5,6% (trong khi đó khối lượng bột củ mì tăng 69%).

Kim ngạch nhập khẩu đạt 80 triệu USD giảm 23% so cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu trong thành phần kinh tế có vốn ĐTNN 84%, kinh tế kinh tế tư nhân 14,7%, còn lại kinh tế Nhà nước và cá thể nhập 1,3%. Mặt hàng chủ yếu nhập là mủ cao su, gỗ cao su, nguyên phụ liệu và máy móc thiết bị (riêng mủ cao su giá trị nhập tăng 50%, gỗ cao su nhập giảm 61%, nguyên phụ liệu giảm 20,7%, máy móc thiết bị nhập giảm 19%.

KHÁNH LINH