BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tây Ninh: Năm 2009, các chương trình tín dụng ưu đãi đạt kết quả khả quan

Cập nhật ngày: 15/01/2010 - 05:49

Cán bộ NHCSXH giao dịch với khách hàng tại các xã vùng sâu, biên giới.

Năm 2009 hệ thống ngân hàng Tây Ninh gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù không phải là ngân hàng thương mại nhưng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tây Ninh cũng không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã hết sức nỗ lực duy trì nguồn vốn vay ổn định, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.  Đến cuối năm 2009, các chương trình tín dụng ưu đãi do Chi nhánh triển khai đã đạt được kết quả khá khả quan.

Ông Trương Hồng Đức- Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Tây Ninh cho biết, đến cuối năm 2009 tổng nguồn vốn của Chi nhánh là 754,4 tỷ đồng- tăng hơn so với đầu năm 168,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 717,8 tỷ đồng, nguồn vốn huy động được là hơn 11 tỷ đồng và nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương là 25,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tăng, dư nợ cũng tăng theo. Đến cuối năm 2009, tổng dư nợ cho vay mà Chi nhánh giải ngân đạt hơn 743,2 tỷ đồng- tăng hơn đầu năm 171 tỷ đồng. Nhìn chung, năm 2009 vốn tín dụng của NHCSXH vẫn tập trung vào 6 chương trình tín dụng- cụ thể là: cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh sinh viên; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay chương trình thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Năm qua, Chi nhánh NHCSXH Tây Ninh triển khai thực hiện thêm một số chính sách mới có tác động tích cực. Tháng 12.2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với 62 huyện nghèo và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Trong năm, Chi nhánh đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên để thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, do liên quan đến nhiều sở, ngành nên chính sách cho vay hộ nghèo về nhà ở thực hiện chậm hơn dự kiến. Ngoài ra, từ tháng 5.2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/2009/QĐ-TTg và Quyết định 622/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất hộ nghèo và các hộ chính sách. Đây là chính sách kích cầu nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất, cải tạo đồng ruộng, chế biến sản phẩm, đầu tư sản xuất giống. Thực hiện các quyết định này, từ tháng 5 đến cuối năm 2009 Chi nhánh NHCSXH Tây Ninh cho vay hỗ trợ lãi suất cho hơn 42.700 hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số cho vay là 269,5 tỷ đồng. Với mức hỗ trợ lãi suất 4%/năm tuy không lớn nhưng đã giúp nhiều hộ nghèo trong tỉnh phấn khởi, mạnh dạn vay vốn mua cây, con giống và các thiết bị, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Việc triển khai nhanh chính sách hỗ trợ lãi suất của Chi nhánh đến các hộ nghèo đã góp phần vào công cuộc phát triển nông nghiệp tỉnh nhà trong giai đoạn khó khăn chung, đồng thời cũng góp phần giúp nhiều hộ nghèo giảm nghèo và vươn lên.

Theo đánh giá của Chi nhánh NHCSXH Tây Ninh thì kết quả triển khai thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt kết quả khá khả quan là do Chi nhánh đã tập trung phối hợp với Ban xoá đói giảm nghèo các địa phương và các đơn vị nhận uỷ thác cấp cơ sở giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời năm 2009, Chi nhánh tập trung cho vay các dự án có nhiều lao động, làng nghề truyền thống. Phần lớn các hộ vay vốn NHCSXH đều sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả vốn đúng hạn nên tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức thấp. Kết quả này cũng góp phần quan trọng vào lĩnh vực an sinh xã hội, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sơn Trần