Điểm báo in Tây Ninh ngày 29.11.2021

Trên số báo in ra ngày 29.11.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau: