BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở TN & và MT: Đề xuất nhiều mức hỗ trợ thiết thực cho người dân bị thu hồi đất

Cập nhật ngày: 08/12/2009 - 05:57

Ông Nguyễn Xuân Văn- Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Sở vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kèm theo tờ trình này, Sở TN&MT cũng đã trình UBND tỉnh dự thảo về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Dự thảo Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đề ra các trường hợp được hỗ trợ gồm: Hỗ trợ di chuyển; tái định cư; ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, đất ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm; hỗ trợ khác…

Mức hỗ trợ di chuyển chỗ ở được Sở TN&MT đề xuất như sau: Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ, ra ngoài tỉnh được hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ. Trường hợp tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà sang phần đất còn lại sau khi bị thu hồi thì được hỗ trợ 50% mức di dời trong tỉnh. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tháo dỡ, di dời được hỗ trợ toàn bộ chi phí; đồng thời, nếu tỉnh chưa kịp bố trí đất để di dời đến chỗ mới thì cơ sở sản xuất, kinh doanh còn được hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng…, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.

Đất ao, vườn cũng được xem xét hỗ trợ thoả đáng khi bị thu hồi.

Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác sẽ được bố trí chỗ ở tạm hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới. Mức hỗ trợ dự kiến là 600.000 đồng/hộ/tháng đối với khu vực phường, thị trấn; 500.000 đồng/hộ/tháng đối với các xã thuộc Thị xã; 400.000 đồng/hộ/tháng đối với các xã còn lại. Trường hợp hộ có 5 nhân khẩu trở lên, từ nhân khẩu thứ 5 sẽ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng kể từ ngày di dời… Những hộ dân bị thu hồi đất mà không còn chỗ ở thì được giao đất ở tái định cư. Suất ở tái định cư tối thiểu tại đô thị có diện tích 80m2 và tại nông thôn là 160m2.

Về mức hỗ trợ ổn định đời sống, những hộ bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ trong 6 tháng nếu không phải chuyển chỗ ở và 12 tháng nếu phải chuyển chỗ ở. Nếu chuyển đến địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thì được hỗ trợ 24 tháng. Nếu bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống 12 tháng nếu không chuyển chỗ ở; được hỗ trợ 24 tháng khi chuyển chổ ở. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo/tháng.

Những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh, mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 70% giá đất ở của thửa đó.

Những trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo bảng giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của thửa đất đó.

Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh bị thu hồi đất phải ngừng sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận. Trường hợp mới kinh doanh từ 3 năm trở lại thì tính bình quân theo thời gian thực tế kinh doanh.

Đối với những trường hợp là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động được hỗ trợ 6 triệu đồng khi Nhà nước thu hồi đất; thương binh, gia đình liệt sĩ (có cha, mẹ, vợ, chồng, con là liệt sĩ) được hỗ trợ 4 triệu đồng; gia đình có công cách mạng, gia đình cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác được hỗ trợ 2 triệu đồng. Ngoài ra, dự thảo Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất còn đề ra các mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề…

Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ đối với  những trường hợp có nguồn sống chính từ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất mà không đủ điều kiện được bồi thường. Mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15.10.1993; bằng 80% giá đất nông nghiệp của những trường hợp sử dụng đất từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004; bằng 60% giá đất nông nghiệp của những trường hợp sử dụng đất từ ngày 1.7.2004 đến trước ngày 1.10.2009 (ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành); những trường hợp sử dụng đất sau ngày 1.10.2009 không được hỗ trợ.

HOÀNG THI