BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Hiện có hơn 49.000 lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 25/12/2011 - 04:49

(BTNO) – Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tại huyện Tân Biên cho biết, toàn huyện hiện có 21.385 hộ, trong đó có 20.471 hộ khu vực nông thôn với 77.756 người (hơn 49.400 lao động). Số lao động bình quân ở các xã nông thôn đều có xu hướng giảm; hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản có hơn 14.500 hộ.

Phó chủ tịch UBND huyện Lê Thiện Hồ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Huyện Tân Biên cũng có 362 trang trại diện tích hơn 6.900 ha  với hơn 3.400 lao động; giá trị thu từ nông nghiệp và dịch vụ nông, lâm, thủy sản hơn 914 tỷ đồng; cơ cấu cơ sở hạ tầng như: điện, đường giao thông của các xã vùng nông thôn có bước phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tổng kết công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản huyện Tân Biên năm 2011, lãnh đạo Cục Thống kê Tây Ninh và UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra vừa qua.

Đức Thịnh

 

 

 


 
Liên kết hữu ích