BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế

Cập nhật ngày: 03/04/2012 - 09:32

BTNO -  * Kết thúc vụ chế biến 2011-2012, Nhà máy 9.000 tấn/ngày thuộc Công ty SBT đã thu mua đưa vào chế biến được hơn 860.000 tấn mía cây - thấp hơn vụ trước khoảng 60.000 tấn. Vụ này diện tích mía do nhà máy đầu tư đương đương vụ trước, nhưng năng suất mía bình quân lại thấp hơn.

Vận chuyển hành khách quý I giảm so với cùng kỳ

* Theo Cục Thống kê, trong tháng 3.2012, tổng doanh thu vận tải hàng hoá, hành khách và dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 152 tỷ đồng - tương đương so với tháng trước. Trong đó, khối lượng và doanh thu vận chuyển hành khách đều giảm.

* Trong 3 tháng đầu năm 2012, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 152 triệu USD- giảm khoảng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lại tăng gần 3% với kim ngạch nhập khẩu khoảng 130 triệu USD.

* Theo Sở Công thương, ngành Công nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm và đồ uống trong quý I năm 2012 thực hiện được giá trị 1.037 tỷ đồng- tăng khoảng 6,3% so với cùng kỳ và chiếm đến 37,5% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

S.T