BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 21/09/2011 - 01:13

(BTNO) * Theo Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay ở 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Tuy nhiên về chỉ tiêu tỷ lệ xã có internet đến thôn thì mới đạt có 35,4%. Do đó, vẫn còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới về bưu điện.

* Vụ hè thu 2011, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh hợp đồng tưới tiêu được hơn 35.000 ha- đạt 114% kế hoạch do tỉnh giao và tăng 15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty còn đảm bảo nước sản xuất công nghiệp cho các nhà máy hoạt động.

Sản phẩm đường tăng hơn 80% so với cùng kỳ

* Trong 8 tháng đầu năm nay, hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ yếu ở Tây Ninh đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó: đường các loại tăng 81%; tinh bột mì tăng hơn 59%, clinker pooclan tăng hơn 51%; gạch các loại tăng hơn 22%; xi măng tăng 21,8%;…

* Theo Sở Công thương, nhiều xã nông thôn thuộc huyện Tân Biên không đạt tiêu chí về điện lực. Trong đó có một số xã không đạt chỉ tiêu “hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật” và một số xã chưa đạt tỷ lệ hộ có điện sử dụng trên 99%.

S.T

 

 

 


 
Liên kết hữu ích