BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 20/10/2011 - 11:31

(BTNO) * Đến nay, tổng diện tích rừng trồng mới ở những dự án rừng đã thực hiện được 1.437 ha- đạt 143,7% kế hoạch trồng rừng năm 2011. Trong đó, trồng rừng theo dự án 661 thực hiện được 986 ha- đạt 140,8% kế hoạch năm và trồng rừng ngoài dự án 661 là 451 ha- đạt 150% kế hoạch.

Chi trả tiền hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân ở xã Bàu Đồn

* Ở hai huyện Gò Dầu và Trảng Bàng bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân có đất trong vùng dự án Khu Liên hợp Phước Đông- Bời Lời từ ngày 19.10.2011. Theo phương án, tổng số tiền chi trả hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân lên đến hơn 200 tỷ đồng.

* Theo Ban chỉ đạo 1070, đến cuối tháng 9 năm nay, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.618 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích- đạt 82,34% tổng diện tích phải xử lý. Từ nay đến cuối năm các địa phương còn phải tiếp tục xử lý thu hồi 889 ha nữa.

* Trong 9 tháng đầu năm 2011, hai huyện Tân Châu và Tân Biên đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011. Trong đó, huyện Tân Châu thu ngân sách được 107,78% kế hoạch năm và huyện Tân Biên thu ngân sách được 107,68% kế hoạch năm 2011.

S.T