BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 20/11/2011 - 01:07

Thu ngân sách tăng cao một phần nhờ giá cao su tăng cao

(BTNO) * Theo tiến độ thu thuế trong 10 tháng đầu năm và ước thu trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Tây Ninh ước năm 2011 ngành Thuế thu nội địa được 2.710 tỷ đồng. So với dự toán được giao là 2.060 tỷ đồng thì năm 2011 Ngành thuế thu vượt đến 650 tỷ đồng, trong đó một phần do giá mủ cao su tăng cao.

* Công ty CP Bourbon Tây Ninh chuẩn bị khởi công xây dựng Trung tâm thương mại giai đoạn 1 tại khu đất Quân y cũ thuộc phường 2 thị xã Tây Ninh, gồm khu văn phòng và khu C. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 vào khoảng 300 tỷ đồng.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cụm dân cư số 6 ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu trên diện tích 10 ha với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2012 đến năm 2014.

* Theo Chi cục Thuỷ sản, trong 10 tháng đầu năm tổng diện tích gieo trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thực hiện được là 1.228 ha- đạt 125% so với kế hoạch, trong đó có 25 ha nuôi cá tra thâm canh.

S.T