BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 11/11/2013 - 05:41

Tháng 10.2013, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phần lớn tăng mạnh so cùng kỳ, tuy nhiên chủ yếu vẫn còn ở mức nhiễm nhẹ.

(BTNO)- * Đến hết quý III năm 2013, diện tích các loại đất chính chưa được cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn toàn tỉnh còn hơn 74.000 ha- chiếm tỷ lệ  hơn 19% tổng diện tích cần cấp. Trong đó, còn nhiều nhất là đất lâm nghiệp với diện tích chưa được cấp giấy là hơn 50.000 ha và đất sản xuất nông nghiệp còn lại hơn 17.000 ha.

* Trong tháng 10.2013, ngành Thủy nông đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua đợt 1 năm 2013 thực hiện phong trào thi đua xây dựng và bảo trì các khu tưới điểm, kết quả tất cả các kênh trong 27 khu tưới điểm đều thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo tải nước đủ thiết kế. Hướng tới ngành sẽ tiếp tục xây dựng thêm 9 khu tưới điểm nữa.

 * Sau 5 năm, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng 1,69 lần. Cụ thể,  năm 2008 thu nhập người dân khoảng 13,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2012 nâng lên gần 23 triệu đồng/người/năm. Từ đó tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm- từ 7,67% năm 2008 xuống còn 4,89% năm 2012.

Kiểm tra lúa

* Trong tháng 10.2013, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phần lớn tăng mạnh so cùng kỳ, tuy nhiên chủ yếu vẫn còn ở mức nhiễm nhẹ. Trên cây lúa, bệnh đạo ôn lá diện tích bị nhiễm hơn 1.900ha- tăng 81,4% so với cùng kỳ; trên cây mía có 10ha bị sâu đục thân gây hại ở mức độ từ nặng đến rất nặng (50 - 100%) ở xã Lộc Hưng huyện Trảng Bàng.

S.T