BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ lúa đông xuân vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất đạt trên 5,5 tấn/ha

Cập nhật ngày: 14/06/2011 - 10:59

Nông dân Châu Thành tích cực bảo vệ lúa đông xuân

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2011, tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phát sinh giảm hơn cùng kỳ năm 2010. Công tác kiểm dịch thực vật hàng nhập khẩu được kiểm tra chặt chẽ. Công tác thanh tra BVTV được tiến hành thường xuyên đúng quy định.

Trong vụ đông xuân 2010-2011, toàn tỉnh xuống giống được 45.464 ha lúa, đạt 113,7% kế hoạch năm và tăng gần 3% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 5.2011, toàn tỉnh đã xuống giống được 49.676 ha lúa hè thu. Đa số diện tích lúa hè thu hiện nay ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Một số diện tích lúa hè thu sạ sớm (ở huyện Trảng Bàng) nay đã thu hoạch (năng suất bình quân 4,6 tấn/ha). Nhìn chung trong 6 tháng qua, đa số đối tượng gây hại trên cây lúa có diện tích nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết diện tích bị nhiễm dịch hại còn ở mức độ nhẹ, mật số thấp, đảm bảo được năng suất lúa đông xuân, với mức bình quân đạt 5,5 tấn/ha. Đối với cây đậu phộng, vụ đông xuân, toàn tỉnh xuống giống chỉ có 8.315 ha, đạt 55% kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ hơn 1%. Năng suất bình quân đậu phộng đạt 2,4 tấn/ha. Tính đến cuối tháng 5.2011, toàn tỉnh đã xuống giống được 1.672 ha đậu phộng vụ hè thu. Diện tích cây thuốc lá vàng vụ đông xuân vừa qua đã giảm xuống đáng kể. Toàn tỉnh xuống giống được 3.147 ha, đạt 78,8% kế hoạch và bằng 69,9% so với cùng kỳ, tập trung ở các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng, Châu Thành, Tân Biên và Tân Châu, với năng suất bình quân 3,3 tấn/ha. Về cây mía, vụ đông xuân trồng mới được 2.799 ha, và đã thu hoạch được 17.426 ha, với năng suất bình quân 61,3 tấn ha; vụ hè thu 2011, trồng mới được 597 ha và đã thu hoạch vụ hè thu được 8.533 ha, năng suất bình quân 67,5 tấn/ha. Đối với cây mì, vụ đông xuân toàn tỉnh xuống giống được 15.818 ha, đạt 79,1% kế hoạch và bằng 135,3% so với cùng kỳ; vụ hè thu, đến nay đã xuống giống được 4.125 ha, đạt gần 30% kế hoạch…

Về việc triển khai thực hiện mô hình liên kết 4 nhà thâm canh cây lúa, hiệu quả bền vững theo hướng VietGAP: Vụ đông xuân 2010-2011 đã thực hiện được hơn 920 ha, với 653 hộ nông dân ở 11 xã thuộc 6 huyện tham gia. Kết quả vụ đông xuân, nông dân tham gia mô hình liên kết 4 nhà đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nông dân ngoài mô hình; vụ hè thu, tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết 4 nhà, với diện tích hơn 915 ha, với 604 nông hộ ở 8 xã thuộc 5 huyện tham gia.

Vụ đông xuân 2010 - 2011 năng xuất lúa bình quân đạt 5,5 tấn/ha (Trong ảnh: Nông dân Gò Dầu bán lúa cho thương lái tại bến ghe)

Về công tác kiểm dịch thực vật, 6 tháng đầu năm 2011, ngành chức năng đã kiểm tra hàng nhập khẩu được hơn 463.227 tấn. Qua kiểm tra, ngành chức năng chưa phát hiện dịch hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật do Nhà nước quy định. Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong 6 tháng qua, ngành chức năng đã tiến hành thanh tra 130 cơ sở bán thuốc BVTV, kết quả không phát hiện cơ sở nào vi phạm. Thanh tra về phân bón, thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, Thanh tra Chi cục BVTV tỉnh đã tiến hành xử phạt 50 triệu đối với một công ty sản xuất phân bón không đạt chất lượng.

D.H