Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ 

Cập nhật ngày: 23/07/2019 - 14:08

BTNO - Trong 4 ngày, từ 23-26.7, Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2019.

Tham gia tập huấn có gần 500 học viên là lãnh đạo Văn phòng (hoặc Phòng Hành chính – Tổng hợp) và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Vĩnh- giảng viên Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ TP.HCM hướng dẫn chuyên đề kỹ năng lập và quản lý hồ sơ.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Hầu hết công chức, viên chức chưa thực hiện việc lập hồ sơ công việc nên hồ sơ còn để tích đống tại phòng làm việc. Hằng năm không giao nộp vào lưu trữ cơ quan, hoặc có nộp vào lưu trữ cơ quan cũng vẫn ở dạng tích đống, bó gói chứ chưa được chỉnh lý hoàn chỉnh.

Do đa số các hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, đơn vị chưa được chỉnh lý nên hàng năm không thể giao nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn về Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Nhằm từng bước khắc phục hạn chế nêu trên, Sở Nội vụ tổ chức chương trình tập huấn này để trang bị những kiến thức cơ bản trong công tác văn thư lưu trữ, nhất là việc thực hiện lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, quản lý văn bản điện tử cho các học viên. Đặc biệt, giảng viên sẽ chú trọng phần thực hành việc lập hồ sơ công việc và chỉnh lý tài liệu để học viên nắm và thực hiện tại cơ quan, tổ chức mình.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đối với các hồ sơ, tài liệu hình thành từ năm 2017 trở về sau, các cơ quan, đơn vị phải tự bố trí nhân sự, kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện việc chỉnh lý tài liệu. Điều này đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn tới việc lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu.

Tháng 9 tới đây, Sở Nội vụ sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ, nhất là việc lập hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Phương Thuý