Phương Thanh chỉ trích phía mua 'Độ ta không độ nàng' là 'cướp giật'

“Đây là kiểu làm ăn cướp giật, hớt tay trên. Cướp không cần biết trước, biết sau”, Phương Thanh chỉ trích đơn vị mua bản quyền "Độ ta không độ nàng" khi bài hát đang hot.