Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đường dây nóng thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật ngày: 29/05/2014 - 06:21

Ảnh minh họa

Trong đó đặc biệt lưu ý tiếp tục quán triệt, tập huấn cho lực lượng thanh tra thi về trách nhiệm, lề lối làm việc, nội dung thanh tra theo Công văn số 296/TTr-PT ngày 18-4-2014.

Chánh Thanh tra sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu và tập trung thực hiện nghiêm túc việc thanh tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THTP 2014. Tiếp tục quán triệt, tập huấn cho lực lượng thanh tra thi về trách nhiệm, lề lối làm việc.

Tiếp tục thanh tra việc huy động lực lượng, cơ sở vật chất và tổ chức các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi. Kiến nghị, xử lý các sai sót để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi.

Phối hợp triển khai hoạt động thanh tra coi thi, thanh tra chấm thi nghiêm túc. Chỉ đạo các đoàn thanh tra lưu động thực hiện thanh tra không báo trước tại các hội đồng coi thi; cán bộ thanh tra cắm chốt hoạt động độc lập theo chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra. Kiên quyết lập biên bản và kiến nghị xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm quy chế thi (nếu có).

Đồng thời, thành lập đường dây nóng và cử cán bộ có trách nhiệm, có năng lực trực đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 an toàn, thắng lợi.

Số điện thoại và tên cán bộ trực đường dây nóng gửi về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 31-5-2014 theo địa chỉ email: phongthanhtraphothong@gmail.com

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra của Bộ và bộ phận trực thanh tra của Bộ; đồng thời, công bố đường dây nóng của Thanh tra Bộ: 0936 315 334. 

Theo QĐND Online