BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở LĐ-TB & XH: Cấp gần 25.000 thẻ BHYT cho người nghèo

Cập nhật ngày: 14/04/2010 - 05:50

Đến tháng 3.2010, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh đã cấp gần 24.956 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo chuẩn Trung ương trên địa bàn tỉnh và dân tộc thiểu số tại 20 xã biên giới.

Trong đó, người thuộc diện hộ nghèo 19.949 thẻ, người dân tộc thiểu số 5.007 thẻ. Ngành còn phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2010 cho người nghèo.

Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo chung chiếm 5,53% với 14.838 hộ. Trong đó, hộ nghèo trung ương chiếm tỷ lệ 2,51% với 6.741 hộ, hộ nghèo liền kề chiếm tỷ lệ 3,02% với 8.097 hộ. So với năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo chung giảm 2,15% với 4.325 hộ. Trong đó hộ nghèo chuẩn trung ương giảm 1,1% với 2.268 hộ, hộ nghèo liền hệ giảm 1,05% với 2.057 hộ.

Hiện ngành LĐ- TB & XH đang thực hiện việc dạy nghề cho người nghèo tại 4 huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên và Bến Cầu với 12 lớp dạy nghề cho 360 người nghèo.

Trong quý II-2010, Tây Ninh sẽ tập trung triển khai giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng 639 căn nhà cho hộ nghèo. Hoàn thành việc hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học mẫu giáo và các cấp học; Hoàn thành các thủ tục liên quan để trong tháng 6.2010 thực hiện hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường cho các hộ nghèo thuộc chương trình 135 giai đoạn 2...

Đ. Hoàng Thái