BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức triển khai Luật xuất bản

Cập nhật ngày: 23/07/2009 - 08:48

Bà Nguyễn Kim Hương triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản tại hội nghị

Ngày 22.7.2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện các cơ sở in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Kim Hương, Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật- Sở Tư pháp đã triển khai nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008 và các văn bản pháp luật có liên quan như Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26.8.2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Xuất bản, Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10.2.2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP, Thông tư 04/2008/TT-BTTT ngày 9.7.2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21.6.2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm…

Ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay Tây Ninh có 1 cơ sở in là Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha được Sở TT-TT cấp phép hoạt động. Qua công tác kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước đã phát hiện nhiều cơ sở in và phát hành xuất bản phẩm khác trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật, trong đó phần lớn chưa nắm hết các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Qua hội nghị, Sở TT-TT hy vọng sẽ cung cấp một số thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh đúng pháp luật.

NGUYỄN NHIÊN