BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên truyền giải pháp giảm thiểu rác tại hộ gia đình

Cập nhật ngày: 21/08/2014 - 04:04

Phát tờ rơi tuyên truyền cho tiểu thương chợ thành phố Tây Ninh.

Đoàn viên công đoàn hai đơn vị đã phát 800 tờ rơi và  tuyên truyền giải pháp giảm thiểu rác tại hộ gia đình cho các tiểu thương.

Việc phát tờ rơi tuyên truyền đến từng tiểu thương cũng như nhân dân Chợ thành phố Tây Ninh nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân, từ đó thay đổi hành vi trong việc bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

Phương Ngân


 
Liên kết hữu ích