BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB. MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Triển khai hướng dẫn công tác giám sát đầu tư cộng đồng

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 04:22

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 29.7, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn công tác giám sát đầu tư cộng đồng cho đại diện Ban thường trực UB. MTTQVN 9 huyện, thị và các phó chủ tịch UBMTTQ 95 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế, Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Mục tiêu của việc giám sát đầu tư cộng đồng là góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao; phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thi công công trình và phát huy dân chủ cơ sở. Địa phương nào làm tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng thì ở đó, tình hình đoàn kết trong dân được phát huy, công tác duy tu, bảo dưỡng công trình được chú trọng và quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện. 

Tại hội nghị, Ban thường trực UB. MTTQVN tỉnh cũng đã cung cấp cho các đại biểu danh mục dự án theo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 với tổng kinh phí 827.400 triệu đồng mà UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã thực hiện để công tác giám sát chặt chẽ hơn.

Trước đó, Ban thường trực UB. MTTQVN tỉnh cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009 như phòng chống tội phạm, ma tuý, mãi dâm, tại nạn giao thông…

Đ.H.T