Giá dầu có thể đạt 100 USD/thùng

Kinh tế 14-01-2022

Giới phân tích dự báo giá dầu sau khi tăng 50% vào năm 2021 sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa trong năm nay, thậm chí có thể lên mức 100 USD/thùng, khi tình trạng thiếu năng lực sản xuất và đầu tư hạn chế vào lĩnh vực này vẫn đang diễn ra.

BTNO