Khai mạc tập trận Hổ mang Vàng

Pháp luật 29-02-2024

Ngày 27.2, cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng lần thứ 43 đã bắt đầu tại vùng duyên hải miền Đông Thái Lan, với sự tham gia của hơn 9.500 binh sĩ từ 30 quốc gia.

BTNO