Chia sẻ:

Phiên chất vấn Kỳ họp 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phần 2

Thời sự 11-07-2019

Phiên chất vấn Kỳ họp 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phần 2.

BTNO (t/h)

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI