Xăng dầu đối diện kỳ tăng giá mới

Kinh tế 22-06-2022

Thị trường xăng dầu thành phẩm (sản phẩm sau lọc dầu) tại thị trường Singapore thời gian qua vẫn nhích tăng nên đến nay, xăng trong nước vẫn đối diện nguy cơ tăng giá trong kỳ điều hành mới vào ngày 21-6. 

BTNO