Triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018.