Nặng lòng với liệt sĩ

Hơn 30 năm qua, ông Ðặng Văn Nù (thường gọi là Tư Nù)- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Ðông, huyện Tân Châu vẫn cơm đùm, cơm nắm băng rừng, lội suối, đi tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.