BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 năm thực hiện “tam nông”, đời sống nhân dân vùng nông thôn được nâng lên

Cập nhật ngày: 26/10/2013 - 06:05

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống nhân dân ở vùng nông thôn Thị xã được nâng lên.

(BTNO)- Thị xã Tây Ninh có diện tích đất tự nhiên hơn 14.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 9.200 ha. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống nhân dân ở vùng nông thôn không ngừng được nâng lên.

Theo đó, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng cơ bản, nông-lâm-thuỷ sản ở khu vực này tăng bình quân hằng năm 15,15%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành nhiều hình thức kinh tế với 64 tổ hợp tác, 4 câu lạc bộ sinh vật cảnh.

Lao động nông thôn học nghề

Các xã ngoại thị được tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như: có 8 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng mới 5 Trạm y tế xã; thực hiện 427 dự án làm đường giao thông nông thôn, dặm vá 26 km đường, tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại; 99% số hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh… góp phần làm thay đổi đáng kế bộ mặt nông thôn.

Người dân nông thôn được hưởng lợi ích trong cuộc sống về mặt vật chất và tinh thần với kết quả 5/5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 5/5 xã đạt chuẩn phổ cập giáo mục mầm non, tiểu học, THCS; tổ chức 245 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và 30 lớp dạy nghề, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Những kết quả trên cũng đã góp phần vào tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, xã Bình Minh đạt 10 tiêu chí, xã Ninh Thạnh đạt 9 tiêu chí, xã Ninh Sơn đạt 8 tiêu chí, xã Thạnh Tân và xã Tân Bình đạt 6 tiêu chí.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức mới đây, BCH Đảng bộ Thị xã cho rằng, trong quá trình thực hiện, Thị xã vẫn còn gặp một số khó khăn về vốn đầu tư trong xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp chưa ổn định; hoạt động các tổ chức kinh tế đạt hiệu quả thấp... đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục, để phát huy hiệu quả chủ trương của Đảng trong đời sống.

QUẾ HƯƠNG

 


 
Liên kết hữu ích