BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả

Cập nhật ngày: 26/10/2010 - 11:31

Nhằm tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trong những tháng cuối năm 2010 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn bản giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai và thực hiện các biện pháp thích hợp tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn để đẩy mạnh sản xuất, kịp thời đưa hàng hoá vào lưu thông phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Điều hành để giải quyết có kết quả việc xả nước, tích nước trên địa bàn nhằm chủ động trong việc đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp.

Sở Tài chính, Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan, Công an, Cục thuế… được giao nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá; việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết, bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng giá niêm yết. Việc công khai thông tin về hàng hoá, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, không để doanh nghiệp, cá nhân tăng giá tuỳ tiện, trái pháp luật, nhất là giá cước vận tải, các loại phí dịch vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm. Chủ động cân đối cung cầu hàng hoá trên địa bàn. Chú trọng các mặt hàng thực phẩm, lương thực. Xác định cụ thể những mặt hàng cần thực hiện bình ổn giá, lựa chọn các đơn vị có năng lực và hệ thống phân phối tham gia thực hiện yêu cầu bình ổn, trên cơ sở đó sử dụng nguồn tài chính của địa phương, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thị trường, giá cả mặt hàng thiết yếu từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

PV