BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2013: Tiến độ thực hiện khối lượng và giải ngân cao hơn so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 03/04/2013 - 11:40
HTML clipboard

(BTN)- Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013 của UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là 1.867,290 tỷ đồng, bao gồm các nguồn: ngân sách tỉnh 1.455,4 tỷ đồng; Trung ương hỗ trợ 156,908 tỷ đồng; nguồn vốn ODA 60 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ 119,982 tỷ đồng; vay ưu đãi 75 tỷ đồng.

Công trình Trường THPT Ngô Gia Tự (xã Thạnh Đức, Gò Dầu) sắp hoàn chỉnh (ảnh minh hoạ)

Trong quý I năm 2013, tỉnh tập trung công tác phân khai kế hoạch vốn. Đến ngày 20.3.2013, các nguồn vốn đã được phân khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở, ngành tỉnh và các huyện, Thị xã chủ động tổ chức triển khai thi công và đăng ký phân khai chi tiết kế hoạch vốn. Một số nguồn vốn đã phân khai chi tiết đạt 100% kế hoạch, gồm vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ODA,  vốn vay tín dụng ưu đãi. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai các dự án mới. Đồng thời tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp. Tiến độ thực hiện khối lượng và giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 20.3.2013, UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các sở, ngành tỉnh, hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, Thị xã, với tổng vốn 1.301,354 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch (KH). Trong quý I, ước khối lượng thực hiện 404,493 tỷ đồng, đạt 21,7% KH, tăng 24,7% so cùng kỳ (SCK); giải ngân 364,561 tỷ đồng, đạt 19,5% KH, tăng 24% SCK. Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau: Ngân sách địa phương, khối lượng thực hiện 341,12 tỷ đồng, đạt 23,44% KH; giải ngân 304,944 tỷ đồng, đạt 20,95% KH. Vốn Trung ương hỗ trợ, khối lượng thực hiện 54,823 tỷ đồng, đạt 34,94% KH; giải ngân 53,867 tỷ đồng, đạt 34,33% KH. Vay tín dụng ưu đãi, khối lượng thực hiện 8,55 tỷ đồng, đạt 11,4% KH; giải ngân 5,75 tỷ đồng, đạt 7,67% KH. Còn lại các nguồn vốn ODA, trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân. Tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo các ngành, các huyện tập trung nguồn vốn đầu tư để phấn đấu đến cuối năm 2014 mỗi huyện, Thị xã đạt được một xã nông thôn mới. Tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn một số dự án quan trọng, nhưng triển khai chậm tiến độ (như đường 786, 782-784, nghĩa trang Trà Võ…).

Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong quý I năm 2013 vẫn còn những mặt hạn chế: Việc phân khai chi tiết các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, Thị xã còn chậm. Trong quý, mặc dù thực hiện giải ngân vốn cao hơn so cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch. Trong đó vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA chưa có khối lượng giải ngân. Những hạn chế này có nhiều nguyên nhân, như dự án ODA đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Tây Ninh đang hoàn chỉnh lại dự án và các cam kết theo yêu cầu của đơn vị cung cấp ODA, nên chưa triển khai thực hiện. Hiện trạng đang thiếu đất xây lắp, sỏi phún, đá đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là các công trình giao thông. Việc thiết kế mẫu xây dựng trường mầm non 5 tuổi mới được ban hành; danh sách hộ nghèo chưa được xác định, nên chưa đủ điều kiện phân khai vốn thực hiện. Các huyện, Thị xã chậm đăng ký phân khai vốn, đăng ký chưa đảm bảo điều kiện, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Có sự điều chỉnh về quan điểm xây dựng nông thôn mới, nên có phần còn bị động trong thực hiện.

D.H