BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thuế nhập xăng dầu cao nhất là 30%

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 08:45

Bộ Tài chính vừa đưa ra văn bản về thuế nhập khẩu xăng đầu tương ứng với giá dầu thế giới. Đây là khung thuế suất cơ bản, để ban hành các mức thuế cụ thể cho từng thời kỳ.

Theo hướng dẫn mới, mức thuế nhập khẩu cao nhất là 30% áp dụng cho xăng và nhiên liệu bay khi có mức giá từ 45-60 USD/thùng. Ở tầm giá này, dầu diezen và dầu hỏa có mức thuế cao nhất là 25%.

Khung thuế nhập khẩu mới có tính linh hoạt cao hơn.

Ở mức giá từ 60-75 USD/thùng, thuế xăng là 25% và các loại dầu là 20%. Từ 75-95 USD/thùng, thuế hạ xuống còn 15% cho xăng và 10% cho các loại dầu.

Mức giá được lấy làm tiêu chuẩn tính thuế là giá Plat’s trên thị trường Singapore, tính bình quân 30 ngày trước khi có quyết định điều chỉnh thuế.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính sẽ ban hành mức thuế cụ thể từng thời kỳ để cơ quan hải quan áp thuế cho các lô hàng xăng dầu nhập khẩu. Mức thuế này cũng là căn cứ để xây dựng các phương án kinh doanh và bán lẻ.

Khi giá xăng dầu thế giới xuống dưới 45USD hay vượt trên 95 USD/thùng, Bộ Tài chính sẽ ban hành mức thuế cụ thể cho từng trường hợp. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ không quá 40%.

So với quy định khung thuế suất xăng dầu ban hành trước đây. Chính sách thuế lần này đơn giản hơn khi chỉ có 3 mức giá tính thuế cho xăng dầu thay vì 7-8 mức như trước đây.

Sản phẩm cũng được chia lại thành hai nhóm xăng-nhiên liệu bay và diezen-mazut thay cho 5 nhóm hàng hoá cụ thể đến từng loại xăng dầu như trước đây. Khung thuế suất cũng được điều chỉnh giảm từ mức cao nhất 40% xuống còn 30%.

(Theo Vietnamnet)