BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 22/04/2010 - 05:41

Ngày 20.4.2010, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2009, biểu dương khen thưởng 329 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và trong năm 2009.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Bến Cầu được phát động với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần đưa kinh tế của huyện nhà hằng năm đạt mức tăng trưởng khá, các sự nghiệp văn hoá-xã hội phát triển mạnh, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, làm cho bộ mặt của huyện ngày càng khang trang hơn, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

UBND huyện Bến Cầu trao tặng giấy khen cho 26 tập thể và 71 cá nhân đã có thành tích “Điển hình tiên tiến” trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009). Riêng thành tích trong năm 2009  huyện cũng đã khen thưởng cho 22 tập thể lao động tiên tiến; 3 tập thể đơn vị tiên tiến; 14 cá nhân đạt danh hiệu thi đua cơ sở; 163 lao động tiên tiến và 29 chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài ra còn trao tặng bằng khen của UBND tỉnh trong năm 2009 cho 4 tập thể khối phòng ban huyện và 3 tập thể lao động xuất sắc.

Hà Quang