BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bổ sung Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

Cập nhật ngày: 29/06/2015 - 12:00

1. Mở Registry Editor: nhấn tổ hợp Windows + R để mở khung Run > nhập regedit > nhấn OK
2. Tìm đường dẫn HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilessystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

3. Tại thư mục này bạn tạo một key mới, đặt tên là CopyTo hay gì đó cũng được.

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

4. Nhấp đôi vào key (Default) vừa tạo và nhập giá trị {C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} > nhấn OK. Như vậy bạn đã tạo xong tùy chọn Copy To folder trong Context Menu

5. Tiếp tục tạo một key mới trong thư mục ContextMenuHandlers như đã là ở bước 3 nhưng đặt tên khác, chẳng hạn như MoveTo

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

6. Nhấp đôi vào key mới tạo và nhập giá trị {C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} > nhấn OK để tạo tùy chọn Move To folder trong Context Menu.

Sau khi thực hiện xong các bước trên thì bạn có thể tắt Registry Editor đi và vào File Explorer để kiểm tra thành quả:

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

Như hình trên, Context Menu đã có thêm 2 tùy chọn Copy To folder … và Move To folder … khi mình click chuột phải vào một file hay một thư mục.

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

Khi chọn Copy To folder hay Move To folder thì một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép bạn chọn vị trí mới để sao chép hay di chuyển file/thư mục ngay tại chỗ mà không cần phải mở thêm một cửa sổ File Explorer hay lần mò trong cây thư mục nữa.

Để thực hiện thao tác này nhanh nhất thì mình cũng gợi ý thêm. Thực ra thì mình rất thích sử dụng tổ hợp phím cũng như thác tác trên bàn phím thay vì bàn rê/chuột. Do đó, mình bật chế độ hiển thị phím tắt cho 2 tùy chọn này.

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

Mở Control Panel > Ease of Access > Ease of Access Center > chọn dòng Make the keyboard easier to use > stick vào ô Underline keyboard shortcuts and access keys.

Các bước bổ sung chức năng Copy to folder và Move to folder trong menu chuột phải

Trở lại File Explorer, click phải vào 1 file bất kỳ thì lúc này bạn sẽ thấy Copy To folder được gán phím là "f" và Move To folder sẽ là "v" khi mở Context Menu.

Với 2 phím này, bạn có thể sử dụng phối hợp giữa chuột và phím nhanh hơn, chẳng hạn click phải file + nhấn phím "v" để move file thay vì phải rê chuột.

Nguồn Tinh Tế


 
Liên kết hữu ích