BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, giám đốc các sở, ngành trả lời

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 06:05

* Ông Nguyễn Văn Đước- Phó Giám đốc Sở Tài chính:

Xử phạt và xem xét đánh giá năng lực cán bộ hằng năm đối với các chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành

Một trong những vấn đề đã từng được đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh lần trước, tại kỳ họp thứ 17 tiếp tục được đưa ra chất vấn là: Hiện nay vẫn còn tồn đọng nhiều công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán dứt điểm, trong đó có một số công trình kéo dài nhiều năm. Biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư chậm quyết toán những công trình, dự án này như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Đước trả lời: Đến tháng 6.2009, toàn tỉnh còn 64 công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, bao gồm: 38 công trình do khối tỉnh quản lý với số vốn đã thanh toán là hơn 315 tỷ đồng và 26 công trình do khối huyện, thị quản lý với số vốn đã thanh toán là gần 10 tỷ đồng. Trong đó có 27 công trình đã hoàn thành trước năm 2005 nhưng đến nay chưa quyết toán. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành Tài chính và các ngành liên quan xử lý vấn đề này và đã giải quyết quyết toán được hơn 100 công trình đã hoàn thành trước năm 2005. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tồn 27 công trình hoàn thành trước năm 2005 chưa quyết toán. Ngoài ra, trong năm 2006 và 2007 cũng đã có phát sinh thêm 37 công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán. Tồn tại này xuất phát từ nguyên nhân khách quan là có sự thay đổi, chuyển giao, tách nhập giữa các cơ quan tài chính, cục đầu tư, kho bạc…, nhưng cũng có phần thiếu trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc truy tìm hồ sơ thất lạc, chậm bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Để hạn chế tình trạng này, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng cần phải xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, coi đây là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá năng lực cán bộ hằng năm, hoặc xem xét khi bổ nhiệm, đề bạt… Đồng thời thực hiện xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ đối với chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Sau khi Phó Giám đốc Sở Tài chính trả lời, đại biểu chất vấn thêm: Trong thời gian qua đã có chủ đầu tư nào không hoàn thành trách nhiệm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bị đưa ra xử lý chưa? Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết là… chưa có.

* Ông Võ Thiện Trí- Giám đốc Sở Nội vụ:

Chưa thực hiện việc chọn, cử người đi đào tạo trình độ cao ở nước ngoài

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp: “Tình hình thực hiện chính sách đào tạo và thu hút nhân tài đạt được kết quả như thế nào? Hiện còn tồn tại gì và nguyên nhân?”, ông Võ Thiện Trí đánh giá là qua thời gian triển khai thực hiện chính sách đào tạo và thu hút nhân tài đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể là đã cử hơn 10.000 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn, trong đó trên đại học là 236 người, chuyên khoa I là 14 người, chuyên khoa II là 4 người, đại học là hơn 5.000 người, trung cấp là hơn 1.200 người… Riêng năm 2008, UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Nội vụ liên kết với Trường Đại học Luật TP.HCM mở lớp cao học Luật với 46 học viên đang theo học. Ngoài ra còn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 3.800 người, đào tạo về lý luận chính trị cho 1.875 cán bộ, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho hơn 730 người, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cấp xã cho hơn 1.300 người… Song song đó, thực hiện chính sách thu hút sinh viên tạo nguồn về tỉnh công tác, đến nay đã thu hút được 368 em, bố trí về các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, xã.

Tuy nhiên, ông Võ Thiện Trí cũng nêu ra một số mặt còn hạn chế, trong đó có mặt hạn chế đáng quan tâm là: Chưa thực hiện việc chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo trình độ chuyên môn cao ở nước ngoài. Nguyên nhân là do tỉnh chưa có cơ chế cụ thể về việc chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài. Mặt khác, công tác chuẩn bị nguồn tham gia đào tạo nước ngoài chưa có kế hoạch cụ thể, từ đó mặt bằng trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu làm hạn chế việc tham gia thi tuyển đầu vào.

Ông Trí còn cho biết, hiện nay UBND tỉnh đang dự thảo các đề án về công tác đào tạo cán bộ, công chức ở nước ngoài.

SƠN TRẦN