BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPNVN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Cập nhật ngày: 18/10/2015 - 03:41

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước; đồng thời trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang; tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Trong dịp này, hội viên, phụ nữ cả nước có nhiều hoạt động thiết thực như: giáo dục truyền thống, gặp gỡ các thế hệ cán bộ Hội, tổ chức văn nghệ, thể thao, tổ chức tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đóng góp to lớn vào quá trình dựng nước, giữ nước và ngày nay tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày càng nhiều phụ nữ tài năng, sáng tạo, những tấm gương điển hình, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, văn hoá - thể thao, xoá đói giảm nghèo...

Đặc biệt, phụ nữ Việt Nam còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Những đóng góp thầm lặng mà to lớn của phụ nữ hiện nay tiếp tục tô thắm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Để phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ;

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Đoàn kết, tập hợp, vận động phụ nữ phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ và vận động phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động như:

Xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo... 

Hội cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng đời sống văn hoá, hạnh phúc, tiến bộ, chú trọng chăm sóc, giáo dục trẻ em, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò trong việc tiếp tục thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, trong đó có công ước của Liên Hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995 và Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến phụ nữ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của từng gia đình và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của công tác phụ nữ trong tình hình mới và tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, giữ chức vụ, vị trí chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ và tạo mọi điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoạt động, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

Nguồn Báo Tin tức