BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010, sẽ cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng trong nhà

Cập nhật ngày: 24/08/2009 - 06:06

Từ năm 2010, nghiêm cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Kế hoạch đưa ra các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá song song với việc giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá

Từ nay đến năm 2010, tăng thuế và giá của các sản phẩm thuốc lá, áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.

Nghiêm cấm hút thuốc lá từ 1.1.2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hoá, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010. Đồng thời, thực thi nghiêm chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình cai nghiện thuốc lá; đa dạng hóa các hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá. Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá phải được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch và chiến lược về y tế và giáo dục quốc gia với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cán bộ tại cộng đồng.

Giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước

Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ. Đến năm 2010, hoành thành việc xây dựng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toàn quốc, trước mắt tại các thành phố lớn.

Sau năm 2010 việc bán lẻ thuốc lá chỉ được thực hiện tại các địa điểm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua mạng internet và bán qua điện thoại; cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc lá, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

Bên cạnh đó, xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

Để giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã khởi xướng xây dựng Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá. Nội dung của Công ước Khung có liên quan đến nhiều lĩnh vực như: sản xuất, buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Tính đến ngày 30.7.2009, đã có 168 quốc gia ký Công ước, trong đó có 166 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Khung. Việt Nam là nước thứ 47 phê chuẩn Công ước Khung và có hiệu lực tại nước ta từ ngày 17.3.2005.

(Theo chinhphu.vn)