BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Y tế: Đề xuất bổ sung chính sách trợ cấp hằng tháng cho cán bộ y tế vùng đặc biệt khó khăn

Cập nhật ngày: 01/03/2011 - 11:27

(BTNO) – Hôm nay 2.3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3.2011, UBND tỉnh xem xét thảo luận Tờ trình của Sở Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính triển khai có hiệu quả chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015, từng bước ổn định nâng dần chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nảy sinh một số vấn đề mà theo Sở Y tế cần phải trình HĐND, UBND tỉnh xem xét để điều chỉnh, bổ sung. Căn cứ Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC của liên Bộ Y tế - Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này và ý kiến của một số cử tri các huyện Trảng Bàng, Hoà Thành… Sở Y tế đề xuất: Cán bộ y tế công tác tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11.7.2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và diện đầu tư của Chương trình phát triển KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 hưởng chế độ tại Thông tư Liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC thì không hưởng Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh do chế độ tại Thông tư Liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC cao hơn, có lợi cho cán bộ y tế.

Theo Sở Y tế, việc cán bộ y tế công tác tại các xã đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ tại Thông tư Liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC có lợi hơn.

Bổ sung đối tượng hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng theo Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh cho bác sĩ công tác tại Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y huyện; bác sĩ công tác tại các Phòng Y tế huyện, thị; bác sĩ tại Văn phòng Sở Y tế mức hưởng bằng 1 lần mức lương tối thiểu.

Về vấn đề trên, Sở Nội vụ đồng ý đề xuất của Sở Y tế về việc cán bộ y tế công tác tại các xã đặc biệt khó khăn hưởng chế độ tại Thông tư Liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC thì không hưởng Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh; đồng ý bổ sung đối tượng là cán bộ y tế nằm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách của tỉnh công tác tại Hội Đông y tỉnh, huyện được hưởng chính sách hỗ trợ về đào tạo tại Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, Sở Nội vụ không tán thành việc trợ cấp hằng tháng cho cán bộ y tế thuộc biên chế quản lý nhà nước. Còn đối với cán bộ y tế không thuộc biên chế nhà nước, để được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng phải đáp ứng đúng theo yêu cầu về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND.

Sở Tài chính cũng đồng ý với ý kiến cho cán bộ y tế công tác tại các xã đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ tại Thông tư Liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC. Riêng việc bổ sung hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng như bác sĩ công tác tại Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y huyện; bác sĩ công tác tại các Phòng Y tế huyện, thị; bác sĩ tại Văn phòng Sở Y tế, Sở Tài chính không thống nhất đề xuất vì các đối tượng này làm công tác quản lý, không trực tiếp làm công tác khám và điều trị bệnh nhân.

HY UYÊN