BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính:

Thiết lập đường dây nóng và hộp thư góp ý cán bộ, công chức.

Cập nhật ngày: 08/10/2014 - 06:23

Ngày 3.10, Sở Nội vụ đã ra thông báo thiết lập số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Mục đích lớn nhất của việc thiết lập đường dây nóng và hộp thư góp ý là góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 6.6.2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị. Trong đó đề cập đến vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể góp ý thông qua hai cách: góp ý bằng thư viết tay, đánh máy (gửi trực tiếp tại Sở Nội vụ) hoặc góp ý bằng thư điện tử theo địa chỉ: thanhtrasnv@yahoo.com.

Nếu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp muốn phản ánh qua điện thoại đường dây nóng thì gọi số 066.3622822 (gặp ông Lê Trọng Hữu- Phó Giám đốc Sở Nội vụ) hoặc số 066.3820535 (gặp ông Cao Văn Phương- Chánh Thanh tra Sở Nội vụ).

Nội dung tiếp nhận sự góp ý, phản ánh bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức uống cà phê, uống rượu, bia trong giờ làm việc; hành vi ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Để phản ánh, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp thông tin cần chính xác, rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ (có thể là hình ảnh, ghi âm, giấy tờ khác có liên quan…) và chịu trách nhiệm về thông tin đã phản ánh.

VIỆT ĐÔNG