BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 12:04

Để thực hiện tốt Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2009, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện có kế hoạch tổ chức hưởng ứng trong thời gian từ ngày 29.4 đến ngày 6.5.2009 và duy trì đến hết Ngày Môi trường thế giới 5.6. Theo đó, sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền bằng nhiều hình thức sôi nổi, thích hợp, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức làm vệ sinh cơ quan, thu gom rác, khai thông cống rãnh; trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh đơn vị và nơi công cộng. Vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các hoạt động của Tuần lễ quốc gia NS&VSMT nhằm mang lại hiệu quả cao.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng thêm các công trình nước sạch, xử lý rác thải, nhà tiêu hợp vệ sinh; nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sạch và vệ sinh đang xuống cấp, hư hỏng; hướng dẫn các giải pháp xử lý nước đơn giản để nhân dân chủ động tự cải thiện nguồn nước mỗi khi gặp thiên tai, hạn hán, đặc biệt là những vùng thường xuyên gặp khó khăn nguồn nước. Tăng cường công tác truyền thông về NS&VSMT nông thôn đến cấp huyện. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường mở đợt tuyên truyền, phát hành tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về NS&VSMT của địa phương đến năm 2010.

PV