Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Kinh tế 19-05-2024

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

BTNO