Tiền lương bình quân cán bộ, CCVC tăng khoảng 30%

Kinh tế 15-02-2024

Từ ngày 1-7 tới, sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27. Theo đó, dự kiến, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%, là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương.

BTNO