Khai giảng lớp sơ cấp giám đốc HTX 

Cập nhật ngày: 27/12/2017 - 08:16

BTNO - Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam phối hợp với Liên minh HTX Tây Ninh tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp giám đốc HTX, với số lượng 46 học viên là cán bộ hoạt động trong các HTX.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp sơ cấp giám đốc HTX.

Các học viên được học các môn như: Luật Kinh tế, Quản trị học, kỹ năng đàm phán và kỹ hợp đồng, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị tài chính HTX, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiêu thụ tập trung...

Qua đó, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng lãnh đạo điều hành của Ban giám đốc HTX để đẩy mạnh hoạt động HTX kiểu mới; giúp thay đổi tư duy lãnh đạo, phát huy liên kết trong sản xuất, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; nâng cao chất lượng, năng suất lao động, giảm chi phí nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong sản xuất.

Thanh Nhi