Tây Ninh: Khởi công xây dựng Bệnh viện Xuyên Á qui mô gần 1.000 giường bệnh

Thời Lượng: 00:01:30