Chào năm 2018!

Cập nhật ngày: 01/01/2018 - 23:48

BTN - Năm 2018, Tây Ninh sẽ hướng đến mục tiêu: bảo đảm phát triển ổn định và bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định nông nghiệp và du lịch là hướng phát triển trọng tâm trong thời gian tới, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng đối với các thành phần kinh tế. Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2017 - 2021.

Khi tờ báo này đến tay bạn đọc, cũng là lúc bước sang năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ XII. Nhìn lại năm 2017, mỗi người dù khó tính đến đâu cũng không thể không thừa nhận những nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc lãnh đạo điều hành nền kinh tế - xã hội vượt qua khó khăn, thách thức vừa chung của đất nước, vừa riêng của tỉnh nông thôn, biên giới như Tây Ninh.

Một năm ấn tượng với những thành tựu mà báo chí đã nhắc đến nhiều, nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự nhiệt huyết với công cuộc phát triển của tỉnh nhà.

Sự nhiệt huyết thể hiện mạnh mẽ trong việc đổi mới tư duy phát triển, coi trọng việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, cán bộ tham mưu cũng như cán bộ, công chức; sự nhiệt huyết thể hiện ở hành động quyết đoán mạnh mẽ trong chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch chất lượng cao- sự đầu tư đang được đánh giá là không những phù hợp với chủ trương của Trung ương mà còn phù hợp với địa phương; sự nhiệt huyết thể hiện trong tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Sự nhiệt huyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh như một làn sóng lan toả đến từng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân, để ai là người Tây Ninh, yêu Tây Ninh đều được lôi cuốn, tin tưởng và nhập cuộc với công cuộc kiến thiết tỉnh nhà.

Năm 2018 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Cuộc cách mạng 4.0 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta.

Nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém, dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ ngày càng hạn hẹp; tình hình ngoại biên của tỉnh sẽ diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh (trên cây trồng, vật nuôi) ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp, nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực chưa đáp ứng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia… sẽ là những thách thức mà Tây Ninh phải đối mặt.

Dù nhiều khó khăn, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Tây Ninh sẽ mạnh mẽ vượt qua để cùng hướng đến một Tây Ninh giàu đẹp hơn.

Trên tinh thần đó, năm 2018, Tây Ninh sẽ hướng đến mục tiêu: bảo đảm phát triển ổn định và bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định nông nghiệp và du lịch là hướng phát triển trọng tâm trong thời gian tới, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng đối với các thành phần kinh tế.

Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2017 - 2021. Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở…

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

BTN