Điều chỉnh “sổ đỏ” phải căn cứ vào bản đồ địa chính

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh cũng đã khẳng định: “Việc bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích hiện trạng đang sử dụng (phạm vào phạm vi hai con đường lộ 10m) là không được. Cấp hoặc điều chỉnh QSDĐ phải căn cứ vào bản đồ địa chính đã phê duyệt”.