Công ty Green có nhập nhằng việc thanh toán lương ?

“Cần thiết phải mở rộng điều tra xem đây có phải là trường hợp duy nhất Công ty Green nhùng nhằng trong việc thanh toán tiền lương cho nhân viên bảo vệ hay không, nhằm đề phòng tình trạng tổng giám đốc cứ “tuyển người” ồ ạt rồi… “đem con bỏ chợ” như trường hợp chúng tôi”. Ðây là nỗi niềm bức xúc của một bảo vệ sau nhiều tháng không được trả lương.