Cần siết chặt quản lý

Thời gian qua, việc niêm yết giá hàng hoá được thực hiện ở siêu thị, cửa hàng có quy mô lớn, còn tại các chợ, tiệm tạp hoá… chỉ làm theo kiểu “lấy lệ”, thậm chí không niêm yết giá, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua sắm.