Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Chủ tịch UBND tỉnh:

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Cập nhật ngày: 14/04/2017 - 14:38

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại Quyết định số 832/QÐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh đối với ông Trần Hữu Hậu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ. Như vậy, Bí thư Thành uỷ đồng thời giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh.

Tại Quyết định số 833/QÐ-UBND, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tây Ninh.

Trước đó, trong kỳ họp thứ ba (kỳ họp bất thường) của HÐND thành phố Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra hôm 10.4, các đại biểu đã bỏ phiếu kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND Thành phố. Có 30/33 phiếu (90,9%) tín nhiệm bầu Bí thư Thành uỷ Trần Hữu Hậu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố; 29/33 phiếu (87,88%) tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Hy Uyên