BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh hoạt động xuất-nhập khẩu

Cập nhật ngày: 30/08/2013 - 06:00
HTML clipboard Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

(BTNO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch này là đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh; phát triển công nghiệp gắn với phát trin dịch vụ, đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp - dịch vụ - đô thị kết hợp; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu (tập trung định hướng hỗ trợ các sn phẩm chủ lực, sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu cao, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm mới); đa dạng hóa quan hệ với các đối tác; tận dụng mọi khả năng đ tăng mức xut khu trên các thị trường đã có; tìm kiếm, m rộng thị trường mới; đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường có sức mua lớn; hạn chế việc nhập khẩu máy móc thiết bị có trình độ công nghệ đơn giản.

Đoàn xe container chờ thông quan ở cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh minh hoạ

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, gắn phát trin nông nghiệp các ngành kinh tế khác, đặc biệt là với công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu; thúc đẩy việc thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ xuất khẩu.

Về thu hút đầu tư, các ngành chức năng tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư, đặc biệt là danh mục kêu gọi dự án đầu tư các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng dựa trên thế mạnh của tỉnh, như: các sản phẩm từ nguyên liệu là đường mía, tinh bột mì, mủ cao su; các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế cạnh tranh; các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực được tỉnh khuyến khích kêu gọi đầu tư. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài hướng vào những lĩnh vực công nghiệp "xanh", thân thiện với môi trường; lĩnh vực công nghệ cao.

Đẩy mạnh thu hút và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp đang triển khai; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích việc chuyển giao công nghệ mới thông qua các hoạt động hợp tác kinh tế, các hoạt động FDI và các hoạt động thương mại quốc tế…

Tỉnh kêu gọi đầu tư sản xuất sản phẩm sau mủ cao su. Ảnh minh hoạ

Về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính để bảo đảm ổn định và phòng tránh được những rủi ro trong hoạt động thương mại biên giới; tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo "Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tình Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015" nhằm quảng bá sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 Kế hoạch này cũng đề cập đến việc hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, thuế, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; phát triển cơ chế chính sách thương mại theo hướng tổ chức lại sản xuất, giải quyết đầu ra cho sản phẩm; khuyến khích dự án đầu tư vào ngành nghề có tỷ lệ xuất khẩu cao, sản xuất sản phẩm có hàm lượng tiên tiến, giảm xuất khẩu sản phẩm dưới dạng nguyên liệu thô; khai thác các lợi thế về hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản của tỉnh để mở rộng xuất khẩu, coi xuất khẩu là một trong những đòn bẩy quan trọng để phát triển sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất tiếp cận được nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư, Quỹ Khuyến công và ngân hàng thương mại để đầu tư đổi mới, nâng cấp máy móc thiết bị, mở rộng sàn xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; đầu tư hạ tần giao thông khu vực các cửa khẩu; phát triển hệ thống bến bãi vận tải, bãi kiểm hóa, bến bãi giao nhận vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt trong thủ tục hải quan; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường kiểm soát xuất  - nhập khẩu; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của hiệp hội ngành hàng…

Hoàng Thi


Liên kết hữu ích