BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2103: Gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Thị xã sản xuất

Cập nhật ngày: 07/01/2014 - 04:50

Trong năm 2013, Hội Nông dân Thị xã đã triển khai và phát huy hiệu quả nguồn vốn của quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho các hội viên có vốn sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống.

Trao vốn từ quỹ Hỗ trợ nông dân Thị xã cho hội viên.

Tổng vốn quỹ Hỗ trợ nông dân Thị xã do Hội Nông dân Thị xã quản lý trong năm 2013 là gần 2,6 tỷ đồng; trong đó vốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cấp là 600 triệu đồng, vốn của Hội Nông dân tỉnh là 685 triệu đồng, vốn của Hội Nông dân Thị xã là 519 triệu đồng, vốn vận động đạt gần 895 triệu đồng và 10 phường/xã trên địa bàn cũng đã vận động xây dựng quỹ với số tiền hơn 121 triệu đồng, đạt 130,75% chỉ tiêu giao năm 2013.

Từ nguồn vốn này, trong năm qua, Hội Nông dân Thị xã đã thẩm định và giải ngân 15 dự án chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ lẻ cho 333 hộ hội viên vay.

Đồng thời, Hội Nông dân Thị xã còn phối hợp tổ chức 37 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.778 hội viên, trong đó 100% hội viên vay vốn được tham gia tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giúp các hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao.

Đã có một số mô hình điển hình trong sử dụng vốn vay từ quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả kinh tế khá như: mô hình nuôi cá nước ngọt của ông Nguyễn Minh Hùng ở ấp Tân Phước, xã Tân Bình; mô hình trồng kèo nèo VietGAP của ông Lê Văn Khơi ở ấp Tân Hòa, xã Tân Bình; mô hình trồng mãng cầu của ông Lê Thanh Hải, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân; mô hình trồng rau VietGAP của ông Nguyễn Bá Nhẫn và Đinh Vĩnh Bình ở ấp Ninh Phúc, xã Ninh Thạnh...

 Từ năm 2012 đến nay, quỹ Hỗ trợ nông dân Thị xã đã trở thành bạn đồng hành của hội viên nông dân trong cuộc sống; qua đó thu hút, tập hợp nông dân đến với Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Quế Hương