BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tái cơ cấu Công ty khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà

Cập nhật ngày: 07/11/2012 - 05:46

Một góc công trình thuỷ lợi Phước Hoà

(BTNO) – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà.

Mục tiêu của việc tái cơ cấu này là nhằm quản lý, vận hành hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà an toàn, hiệu quả để trữ nước, đẩy mặn, phòng cắt lũ và cung cấp nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh kinh tế khu vực tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP. Hồ Chí Minh. Phát triển thêm các hoạt động kinh doanh tổng hợp, đúng pháp luật để phát huy hiệu quả nguồn lực hiện đang được Nhà nước quản lý, sử dụng.

Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính là quản lý, vận hành, hệ thống công trình thuỷ lợi, phục vụ hoạt động tưới, tiêu theo kế hoạch Nhà nước giao, cấp nước cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt theo nhu cầu của từng đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty còn khai thác, xử lý, cung cấp nước; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (vật tư ngành nước); hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (dự án quản lý nước), hoạt động dịch vụ trồng trọt (tưới, tiêu phục vụ trồng trọt); khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (vật liệu xây dựng).

Trong nhiệm vụ tái cơ cấu đầu tư, giai đoạn 2011 – 2015, Công ty tập trung thực hiện và hoàn thành một số dự án như: Dự án hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng, nguồn vốn thuộc Dự án hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP), tổng mức đầu tư hơn 342,5 tỷ đồng; Dự án sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng, thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng; Dự án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc vốn ngân sách Nhà nước, kinh phí khoảng 20 tỷ đồng; Dự án quy hoạch quản lý, khai thác đa mục tiêu lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối, thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ kết hợp nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty.

Cũng theo phương án tái cơ cấu trên, kế hoạch tưới tiêu phục vụ nông nghiệp của Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà giai đoạn 2011 – 2013 là 233.000ha, giai đoạn 2014 – 2015 là 280.000ha. Kế hoạch cấp nước phục vụ công nghiệp và dân sinh giai đoạn 2011 – 2013 là 39 triệu m3, giai đoạn 2014 – 2015 là 630 triệu m3. Dự kiến, doanh thu trung bình từ kinh doanh tổng hợp là 10 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận trung bình là 1 tỷ đồng/ năm.

HY UYÊN