BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản: Cơ bản hoàn thành điều tra thu thập thông tin tại hộ

Cập nhật ngày: 24/07/2011 - 10:41

Theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27.9.2010 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2010 tại thời điểm ngày 1.7.2011 trên phạm vi cả nước, với 4 loại phiếu điều tra thu thập thông tin: Tại hộ (hộ điều tra toàn diện và hộ mẫu), trang trại và tình hình cơ bản kết cấu hạ tầng của xã. Trong đó phiếu điều tra thu thập thông tin hộ toàn diện rất quan trọng, chiếm nhiều công sức, thời gian nhất…

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản (BCĐ-TĐTNTNN&TS) tỉnh. Tính đến ngày 17.7.2011, toàn tỉnh có 239.378 hộ điều tra toàn diện, đã điều tra 238.701 hộ đạt tỷ lệ 99,7% trong tổng số hộ phải điều tra, trong đó có 5 huyện đã điều tra xong (100%): Thị xã Tây Ninh, Tân Biên, Gò Dầu, Bến Cầu và Trảng Bàng. 4 huyện còn lại đạt từ 99,2 đến 99,84%. Đối với các loại phiếu này, BCĐ các cấp gấp rút, khẩn trương kiểm tra, rà soát, sắp xếp bảo quản tài liệu, phúc tra khi cần thiết và chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đối với phiếu này. Ngoài phiếu điều tra toàn bộ các hộ, phiếu điều tra trang trại đã thu thập 603/777 trang trại, đạt 77,6% (Gò Dầu, thị xã Tây Ninh đạt từ 35 đến 38%; Bến Cầu đạt 50%; đạt từ 70 đến 88%: Tân Biên, Châu Thành và Dương Minh Châu; Tân Châu có tỷ lệ đạt cao nhất 96%). Toàn tỉnh đã điều tra 47/87 xã về kết cấu hạ tầng xã, đạt 54%, có 2 huyện đã điều tra xong 100% số xã: Trảng Bàng và Hoà thành đạt từ 73 đến 87,5%; Dương Minh Châu, Gò Dầu; Tân Châu và Bến Cầu đạt từ 50 đến 56%; thị xã Tây Ninh và Tân Biên chưa tiến hành điều tra. Các hộ mẫu đã điều tra 810/1230 hộ, đạt 65,9%; trong đó đạt tỷ lệ  hộ đã điều tra cao nhất từ 84 đến 87% có: Bến Cầu, Dương Minh Châu; từ 70 đến 77,5%: Tân Biên, thị xã Tây Ninh và Trảng Bàng; từ 50 đến 67%: Gò Dầu, Hoà Thành, Châu Thành; Tân Châu 34%.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, việc thu thập thông tin các hộ điều tra toàn diện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã kết thúc. Đối với hộ mẫu kết thúc thu thập thông tin xong trước 31.7.2011. BCĐ- TĐTNTNN&TS các cấp tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và chỉ đạo thu thập thông tin các phiếu còn lại, đảm bảo chất lượng thu thập thông tin và kết thúc điều tra tại địa bàn đúng thời gian quy định.

V.D.Q