BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Họp báo công bố kế hoạch xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 11/06/2009 - 06:28

Ngày 11.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã chủ trì buổi họp báo công bố Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13.5.2009 về việc Ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng bao, chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp báo công bố Quyết định số 875/QĐ-UBND

Tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn Tây Ninh đã diễn ra từ nhiều năm trước, tập trung nhiều nhất vào giai đoạn các lâm trường chuyển sang thực hiện chương trình 327. Số liệu thống kê đến cuối năm 31.12.2008 cho thấy toàn tỉnh có 2.707 ha đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ và rừng đặc dụng bị 1.530 hộ bao chiếm,lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích đất lâm nghiệp. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự buông lỏng quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong một thời gian dài, việc xử lý vi phạm chưa triệt để đã gây trở ngại lớn đối với công tác trồng rừng ở tỉnh ta.

Ngay từ năm 2000, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã xác định rõ quan điểm là phải xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc giải quyết xử lý tình trạng trên vẫn còn tồn đọng cho đến nay do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Đối tượng vi phạm chủ yếu là nông dân (1.521 hộ), trong đó có đến trên 80% số hộ tự khai là hộ nghèo nhưng chưa được khảo sát, thống kê. Đến cuối năm 2008, đã có một số nơi vận động các hộ vi phạm tự di dời cây trồng, đồng thời cưỡng chế nhổ bỏ gần 60 ha trồng cây sai mục đích.

Kế hoạch giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích của UBND tỉnh nêu rõ: “Giải quyết chặt chẽ, đúng pháp luật theo lộ trình, bước đi cụ thể phù hợp cho từng loại rừng, đúng với từng loại đối tượng vi phạm. Bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mọi trường hợp vi phạm đều phải được xử lý; không đùn đẩy kéo dài; không tạo tiền lệ xấu cho việc phát sinh các vi phạm tiếp theo; xử lý thu hồi đất đến đâu, đưa vào trồng lại rừng đến đó…; hạn chế đến mức thấp nhất lãng phí xã hội, ổn định cuộc sống người dân”. Kế hoạch này đã đặt ra thời hạn giải quyết dứt điểm tình trạng bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trong thời gian từ nay cho đến cuối năm 2009.

Đối với rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát và rừng Văn hoá – Lịch sử Chàng Riệc: Các hộ vi phạm đang sản xuất cây nông nghiệp ngắn ngày sẽ được xét ký hợp đồng trồng rừng với chủ rừng theo các mô hình trồng rừng đặc dụng được UBND tỉnh phê duyệt và được hưởng các quyền lợi của người nhận khoán theo quy định. Cây cao su và cây ăn quả trồng trên đất rừng sẽ bị chặt bỏ toàn bộ. Những hộ bị chặt bỏ cây cao su và cây ăn trái sẽ được hợp đồng trồng rừng với chủ rừng. Trong đó, đối với diện tích cây cao su, cây ăn quả trồng đúng quy hoạch thuộc chương trình 327 và 661, các hộ dân sẽ được đền bù vốn đầu tư và được sử dụng toàn bộ số cây bị chặt bỏ; Đối với diện tích bị bao, lấn chiếm để trồng cây cao su, cây ăn quả thì người trồng chỉ được sử dụng số cây bị chặt bỏ, không được hỗ trợ vốn đầu tư; Đối với những hộ cố tình không chấp hành chủ trương của Nhà nước trong việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng trái mục đích đất lâm nghiệp ,không tự nguyện ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhận khoán trồng rừng sẽ bị thu hồi đất đang sử dụng giao cho chủ rừng tổ chức trồng lại rừng; Riêng đối với diện tích 170 ha bị bao, chiếm để trồng chuối, mãng cầu, xoài ở Khu rừng Văn hoá – Lịch sử Núi Bà, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý riêng.

Một cánh rừng đã bị phá trắng để làm rẫy ở huyện Tân Biên

Đối với rừng phòng hộ, các hộ đang trồng cây nông nghiệp ngắn ngày tại rừng phòng hộ Dầu Tiếng sẽ được ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng. Đối với cây cao su, cây ăn quả lâu năm, có tàn che rộng (xoài, điều) được trồng theo quy hoạch của chương trình 327 và 661 sẽ bị chặt theo đám để trồng cây sao, dầu. Các hộ bị chặt cây được ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng ổn định, lâu dài và được đền bù vốn đầu tư đối với số cây bị chặt hạ, được sử dụng số cây bị chặt hạ; Đối với cây cao su, cây ăn trái có tàn che rộng do người dân bao, lấn chiếm trồng không đúng mục đích sẽ bị chặt theo băng để trồng hỗn giao với cây bản địa. Cây cao su trồng theo mô hình DCs1 (cây cao su, cây sao, dầu). Các hộ bị chặt cây được ký hợp đồng nhận khoán trồng rừng ổn định, lâu dài và được sử dụng số cây bị chặt hạ; Các hộ có diện tích cây ăn quả trồng theo quy hoạch của chương trình 327 và 661 sẽ bị chặt bỏ toàn bộ, trồng lại rừng trên toàn diện tích đất trồng. Các hộ được đền bù vốn đầu tư và được sử dụng cây bị chặt hạ, được ký hợp đồng trồng lại rừng; Các hộ bao, chiếm đất lâm nghiệp trồng cây ăn quả không đúng mục đích sẽ bị chặt bỏ toàn bộ, trồng lại rừng trên toàn diện tích đất trồng. Các hộ này được hợp đồng trồng rừng và được sử cây bị chặt hạ; Riêng đối với những hộ cố tình không chấp hành chủ trương của Nhà nước trong việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng trái mục đích đất lâm nghiệp, không tự nguyện ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhận khoán trồng rừng sẽ bị thu hồi đất đang sử dụng để trồng rừng.

Các hộ vi phạm phải tự tháo dỡ, di dời và phải phục hồi lại rừng trên diện tích đã vi phạm. Trường hợp dân cư đã bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp xây dựng các công trình nhà cửa và sống tập trung ổn định từ nhiều năm qua thì UBND các huyện, xã cùng các chủ rừng đề xuất phương án giải quyết. Những hộ tự ý cày phá trái phép diện tích rừng trồng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ bị xử lý, huỷ hợp đồng giao nhận khoán, thu hồi và giao đất lại cho chủ rừng. Những trường hợp được cấp “sổ đỏ” sai đối với đất lâm nghiệp sẽ bị thu hồi, giao đất cho chủ rừng… Kế hoạch trên cũng đề ra trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị trong việc xử lý vi phạm, nhất là trong khâu cưỡng chế thi hành.

Đối với diện tích đất rừng sản xuất bị bao, lấn chiếm trồng cây không đúng mục đích sẽ được xử lý riêng trong phương án phát triển rừng sản xuất của tỉnh.

HOÀNG THI