BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo chí cần tỉnh táo thận trọng xử lý thông tin

Cập nhật ngày: 31/12/2014 - 12:00

“Cần tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí; thực hiện quyết liệt hơn việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, gắn với rà soát, quy hoạch báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả”.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra sáng 31-12 tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị.
 

Đánh giá về thực trạng phát triển của các cơ quan báo chí, báo cáo tại hội nghị cho biết: hiện cả nước có 845 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo in, 98 báo, tạp chí điện tử (tăng 3 báo, 3 tạp chí so với năm 2013), 67 đài phát thanh- truyền hình (năm 2014 cấp mới kênh Truyền hình Quốc hội, cấp thay đổi tôn chỉ mục đích kênh HTV3- Kênh thanh thiếu niên và nhi đồng của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh).

Nhìn lại hoạt động báo chí năm 2014, các cơ quan báo chí tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế.

Năm 2014, báo chí đã tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị-xã hội lớn; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Đặc biệt, trong năm 2014, các cơ quan báo chí tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…  

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị sáng 31-12 cũng chỉ rõ: trong năm qua, khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục. Không ít ấn phẩm phụ của báo in, báo điện tử và chuyên trang của báo điện tử đăng nhiều thông tin tiêu cực, giật gân câu khách.

Một số cơ quan báo chí đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Không ít báo, đài, tạp chí thông tin sai sự thật, xâm hại bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, danh dự cá nhân…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh biểu dương kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí năm 2014, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2015, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình, báo chí tiếp tục tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị: “Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của báo chí.

Trong đó, chú trọng tập hợp ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với các dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân hướng về Đại hội. Đồng thời chủ động kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, nhất là thông tin trên mạng Internet”.

Ông Lê Hồng Anh lưu ý cần tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí; thực hiện quyết liệt việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, gắn với rà soát, quy hoạch báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý gắn với xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, nhất là đối với các trang thông tin điện tử, dịch vụ trên Internet; chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Báo chí. Đồng thời, các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc chăm lo công tác đào tạo phóng viên, biên tập viên một cách căn bản, toàn diện cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị những người làm báo cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, không ngừng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015; xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị: “Báo chí cần tỉnh táo, thận trọng trong xử lý thông tin, nhất là phải nhạy bén chính trị. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thực hiện tốt hơn công tác rà soát, xây dựng báo chí. Đồng thời, các cơ quan chủ quản cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí thuộc quyền. Các cơ quan báo chí và từng nhà báo cần thể hiện tinh thần cầu thị, quyết tâm sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, chỉ có vào cuộc đồng bộ, tự giác mới khắc phục hạn chế tác động tiêu cực đến xã hội, làm tổn hại đến nền báo chí cách mạng”.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, các nhà báo phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, đưa đến công chúng những thông tin và kiến giải chuẩn xác, nhanh, sinh động, hấp dẫn và đầy tinh thần trách nhiệm./.

Nguồn VOV