Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 33 cuộc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

Cập nhật ngày: 03/04/2021 - 20:41

BTNO - Theo kế hoạch, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai 3 đợt.

Ông Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử tại một doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời.

Đợt 1 từ nay đến hết tháng 4 (tháng cao điểm); đợt 2, từ đấu tháng 5 đến ngày bầu cử (23.5.2021); đợt 3, sau khi kết thúc bầu cử.

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức 33 buổi tuyên truyền, mỗi lớp tham dự 100 người. Do các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh trực tiếp tuyên truyền.

Trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc Tiến